TUINGROEN NEERKESHOOF | MASTENBROEKWEG 32| 6006 PT WEERT | T 0495-540092 | F 0495-524956 | INFO@NEERKESHOOF.NL

Tuinaanleg - Graszoden

Een stralend groen gazon in één dag

Graszoden kun je niet op voorraad houden - dan drogen ze uit. Ze kunnen wel probleemloos op bestelling geleverd worden.

Bij zelf leggen heb je een goede ondergrond nodig! Let op het volgende:

  1. Freesen: grond goed losmaken
  2. Walsen: grond goed vast maken
  3. Opharken: oneffenheden, stenen etc. wegwerken; zorg dat het midden iets hoger komt te liggen i.v.m. afwatering en looproute.
  4. Mesten: bijvoorbeeld met koemestkorrel, +/- 10kg per 100m3
  5. Licht opharken
  6. Graszoden: eerst buitenkant (opsluiting) leggen o; opkrullen van de randen te voorkomen. Dan het vlak opvullen in halfsteenverband (hele-halve-hele-halve)
  7. Walsen, waarna flink water geven - bij droog weer meerdere malen herhalen.

Na één tot twee weken moet het gras doorgeworteld zijn en zal gemaaid moeten worden. De eerste keer niet te kort maaien.